پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبریک گویی عبدالله عبدالله به رئیس جمهوری جدید

عبدالله عبدالله دومین برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که اکنون دو تیم انتخاباتی تبدیل به تیم واحدی شده اند و برای بهبود وضعیت کشور و مردم با همدیگر کار می‌کنند. او ریاست جمهوری را به اشرف غنی احمدزی تبریک گفت. جزئیات بیشتر در گزارشی ازهمکار ما مرضیه عدیل از کابل