کمیسون انتخابات به اشرف غنی احمدزی اعتبارنامه داد

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان که در مراسم دریافت "اعتبارنامه" خود از کمیسیون انتخابات سخن می‌گفت، اصلاح نظام انتخاباتی را از اولویت‌های دولت وحدت ملی اعلام کرد.

براساس قانون انتخابات افغانستان کمیسیون انتخابات این کشور به رئیس جمهوری که برنده انتخابات شناخته شده، قبل از مراسم تحلیف "اعتبار نامه می دهد." و یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات امروز اعتبار نامه آقای غنی احمدزی را به او داد.

آقای غنی احمدزی با اشاره به دشواری‌های برگزاری انتخابات در کشورش گفت، شرکت در انتخابات برای شهروندان کشورهای دیگر زحمت زیادی ندارد، چند دقیقه در صف می ایستند، رای می‌دهند و تا ۲۴ ساعت نتیجه آن را می بینند. اما شرکت در انتخابات به دلیل شرایط خاص حاکم بر این کشور، به معنی قبول خطرات جدی است.

او با اشاره به کسانی که در جریان مبارزات انتخابات و یا هم روز انتخابات کشته شدند و نیز کسانی که انگشتان شان به دلیل شرکت در انتخابات بریده شد، گفت، از مردم افغانستان سپاسگزار است و مسئولیت خود می‌دانند تا تمام زخم‌های مردم کشورش را درمان کند.

رئیس جمهوری جدید افغانستان با اشاره به مشکلاتی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با آن روبرو شد گفت: باید از گذشته عدول کنیم و آینده ای را بسازیم که در شفافیت و درستی انتخابات آن ذره‌ای شک نباشد.

اشرف غنی احمدزی به دولت وحدت ملی نیز اشاره کرد و گفت: در واقع این حکومت نماینده آرای تمامی رای دهندگان است چه کسانی که به او رای داده اند و چه کسانی که به عبدالله عبدالله رقیب او رای داده اند.

او افزود چنین حکومتی به معنی تقسیم قدرت نیست بلکه به معنی تقسیم وظایف است و چنین حکومتی به معنی جمع کردن تمامی نیروهای افغانستان است.

به دنبال جنجالی شدن انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی، نگرانی هایی وجود داشته است که تیم های رقیب گذشته نتوانند در ترکیب تیم واحدی باهم کار کنند، آقای احمدزی با اشاره به این نگرانی‌ها گفت: فضا بصورت جدی تغییر کرده است و او شنیده است که تاجران از هراس و سردرگمی بیرون می‌آیند.

او همچنین از تاجران ملی خواست در این کشور سرمایه گذاری کنند.

حق نشر عکس b

عذرخواهی رئیس کمیسیون

یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان که اعتبارنامه آقای غنی را به او داد، از مردم افغانستان به دلیل طولانی شدن روند انتخابات عذرخواهی کرد.

آقای نورستانی گفت، طولانی شدن انتخابات، ماه‌ها مردم را نگران کرد، به اقتصاد مملکت آسیب رساند و سبب فشارهای گونانی بر مردم شد. اما او افزود که تا وقتی که همه شهروندان افغانستان، صاحب شناسنامه الکترونیک نشوند، سرشماری دقیق صورت نگیرد، شمار دقیق رای دهندگان در هر حوزه رای دهی مشخص نشود، هر انتخاباتی که در افغانستان برگزار شود، خالی از جنجال و دشواری نخواهد بود.

۵۵ ممیز ۲۷ درصد کل آرا

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که پس از تفتیش گسترده ثابت شد که میزان اشتراک در دور دوم انتخابات بیش از هفت میلیون بوده است.

هرچند آقای نورستانی مانند روز اعلام نتیجه، کل آرایی را که اشرف‌غنی احمدزی از آن خود کرده اعلام نکرد، اما عکسی که از این اعتبار نامه منتشر شده، نوشته شده که آقای غنی ۳ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۵۶۷ رای (۵۵ ممیز ۲۷ درصد کل آرا) را از آن خود کرده است.

مجیب الرحمن رحیمی یکی از سخنگویان دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشته است "اصلاحات و هم‌گرایی همان متن مورد توافق را که از سوی کمیسیون انتخابات در روز امضای توافقنامه در مورد برآیند دور دوم انتخابات اعلان گردید، معتبر می داند. هر اعلام و آمار دیگر که تقلب های گسترده را مشروعیت بخشد٬‌ و اصل توافق سیاسی برای بیرون رفت از بحران را٬‌ که برنده و بازنده ای در آن مطرح نیست٬ نقض نماید٬ سوال برانگیز و غیر مشروع می داند."

آقای نورستانی گفت، تفتیش گسترده نتایج انتخابات نشان داد که شماری از کارمندان یک روزه انتخابات، شماری از اعضای هردو ستاد انتخاباتی به نحوی در تقلب دست داشته اند و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بدون صدور شناسنامه های الکترونیک و سرشماری دقیق جمعیت ممکن نیست.

ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول و سرور دانش معاون دوم آقای غنی احمدزی نیز در کنار او بودند.

پس از پایان مبارزات انتخاباتی، این نخستین باری بود که ژنرال دوستم در کنار آقای غنی دیده می‌شد.