روزنامه های کابل؛ سه شنبه هشتم میزان

Image caption اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان دیروز کارش را شروع کرد

روز گذشته مراسم تحلیف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت جدید افغانستان برگزار شد و آنها آغاز به کار کردند.

سخنرانی و وعده های رئیس جمهوری جدید و آغاز یک فصل نو در تاریخ افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های هشتم میزان/مهر کابل است.

سخنانی پر محتوا

روزنامه 8‌صبح می نویسد که سخنرانی داکتر اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور جدید همه‌جانبه، در مواردی مشخص و پرمحتوا بود.

8‌صبح نوشته که سخنان آقای احمدزی درباره اصلاحات در قوه قضایی، موردی و مشخص بود. اما اعتماد مردم به مبارزه با فساد مالی و اداری، زمانی بیشتر می‌شود که مقام‌های عالی‌رتبه دولت وحدت ملی، از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس اجرایی و مقام‌های دیگر، دارایی‌های خود و اعضای خانواده‌شان را ثبت کنند.

8‌صبح افزوده که "رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی، علاوه بر این‌که دارایی خود را ثبت می‌کنند، باید دارایی‌های برادران، خواهران و دیگر اعضای خانواده‌شان را هم ثبت کنند. در سیزده سال گذشته، برادران و بستگان بلندپایگان دولتی، ثروت‌های کلانی اندوختند. روشن است که این ثروت‌ها نتیجه عرق‌ریزی نبوده است."

روزنامه اطلاعات روز نیز می نویسد که سخنرانی رئیس جمهور غنی در این مراسم، جدی و قابل تأمل بود.

اطلاعات روز نوشته که آقای احمدزی خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی دولتش را بیان کرد که تفاوت‌های زیادی با سیاست‌های دولت رئیس جمهور کرزی دارد.

اطلاعات روز می نویسد که آقای غنی در نخستین سخنرانی‌اش به عنوان رئیس جمهور افغانستان، صریح، قاطع و جدی بود. نکته‌های واضح و حرف‌های روشنی برای بعضی آدرس‌ها گفت که او را با رئیس جمهور کرزی و حکومتش را به با حکومت گذشته متفاوت می‌سازد.

به باور نویسنده سرمقاله اطلاعات روز، رئیس جمهور غنی یک راه رفته با نقشه‌ ترسیم شده و تجربه‌ قوی از حکومت‌داری را در اختیار دارد. رئیس جمهور کرزی و حکومت وی می‌تواند درس بزرگی برای آقای غنی باشد.

روزنامه جامعه باز می نویسد که موضوع مهم اقدامات جهت عملی‌شدن سیاست‌هایی است که آقای اشرف غنی به آن اشاره کرد.

جامعه باز نوشته که بدون شک، بدون حمایت‌های مردمی و حمایت نهادهای دولت وحدت ملی و ارگان‌های دولتی در سه قوه دولت، برنامه‌های ریاست‌جمهوری جدید، عملی نخواهد شد.

آغازی فصلی نو در افغانستان

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

روزنامه انیس می نویسد که اکنون مردم افغانستان انتظار دارند که رئیس جمهوری و رئیس اجرایی با درک ضرورت تداوم تفاهم سیاسی موجود، در راستای ایجاد یک حکومت قوی عمل نمایند.

انیس نوشته که مقامات حکومت جدید باید پالیسی سازش و مصلحت گرایی را اختتام بخشند و چهره های متعهد و متخصص را استخدام کنند.

روزنامه چراغ نیز می نویسد که حکومت وحدت ملی باید شایسته سالاری را در اولویت های خود قرار دهد.

چراغ نوشته که شایسته سالاری سبب خواهد شد تا تحول و اصلاحات به میان آمده و قدرت ادامه یافته و دارای اعتبار داخلی و جهانی شود.

روزنامه افغانستان نیز می نویسد که حکومت جدید در افغانستان، به نوع خود جدید است. حکومتی که به نام وحدت ملی شناخته می شود، در موقعیت سخت و دشواری عرض اندام کرده و اکنون افغانستان با تهدیدهای جدی اقتصادی، امنیتی و سیاسی رو برو است.

افغانستان نوشته آنچه مهم است، نحوه تعامل و کار این سیاستمداران با یکدیگر است. مهم این است که اینها باید از حال و هوای مبارزات انتخاباتی بیرون شوند و متوجه باشند که دیگر وقت کار است نه زمان شعار و وعده. اکنون مردم و کشور کار می خواهند و وعده هایی که داده شده است باید عملی شوند.

مطالب مرتبط