تمامی وزرای افغانستان سرپرست شدند

حق نشر عکس .
Image caption آقای احمدزی تغییرات در کابینه و تقرری های جدید را از نخستین ساعات کاری خود شروع کرد

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی حکم کرده که همه وزرا و روئسای ادارات مستقل تا زمان معرفی وزیران و روسای جدید، از امور وزارت‌های خود سرپرستی می‌کنند.

در فرمان آقای احمدزی که از سوی اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران منتشر شده، آمده که این تصمیم به منظور جلوگیری از سکتگی در کار وزارت‌ها و ادارات مستقل اتخاذ شده است.

به اساس این فرمان سرپرستان وزارتخانه ها و ادارات مستقل حق برکناری و یا استخدام افراد جدید را نخواهد داشت.

معرفی کابینه جدید برای گرفتن رای از مجلس، جزئی از اختیارات رئیس جمهوری است که انتظار می رود در هفته های اول کاری انجام شود.

در فرمان آقای احمدزی آمده که "همه وزارت‌ها و ادارات مستقل الی تعیین وزرای جدید و روسای ادارات مستقل جدید، از هر گونه مقرری و انفکاک کارکنان خویش، جدا خودداری کنند."

حکومت آقای احمدزی در حال حاضر مشغول ترتیب فهرستی از وزیران پیشنهادی برای معرفی به کابینه است.

به اساس موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی، در گزینش وزیران و ادارات مستقل هم رئیس جمهوری و هم رئیس اجرائیه حکومت که عبدالله عبدالله است، باید با هم مشورت کنند.

آقای احمدزی در نخستین روزهای کاری خود حنیف اتمر وزیر پیشین امور داخله را به عنوان مشاور شورای امنیت ملی و عبدالسلام رحیمی را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای وزیران و اداره امور و عمرزاخیلوال را وزیر پیشین مالیه را به عنوان مشاور اقتصادی و سرپرست وزارت مالیه منصوب کرد.

به اساس فرمان دیگر آقای احمدزی، دفتر رئیس جمهوری هم با اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران مدغم شده که روند گزارشدهی نهادهای دولتی به قوه اجرائیه هم از طریق آن صورت می‌گیرد.

مطالب مرتبط