رئیس جمهور احمدزی، عبدالله را به عنوان رئیس اجرایی معرفی کرد

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان، عبدالله عبدالله را به عنوان رئیس اجرایی دولت جدید معرفی کرد.

برای معرفی آقای عبدالله و معاونانش امروز مراسم ویژه ای برگزار شده بود.

در این مراسم احمدخان و محمد محقق نیز به عنوان معاونان ریاست اجرایی معرفی شدند.

آقای احمدزی در این مراسم گفت: "اگر به جای ایشان (عبدالله) کسی دیگر می بود شاید امروز وضع مملکت دگرگون می بود. اما چون ما به برادری، همکاری و به هدف مشترک ثبات افغانستان و رفاه مردم افغانستان باورمند هستیم و به یکدیگر اعتماد داریم، توانستیم از یک گذر مشکل بگذریم."

آقای احمدزی و آقای عبدالله برای شکستاندن بحران انتخابات، بر تشکیل دولت وحدت ملی توافق کردند. در نتیجه این توافق آقای احمدزی به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان و آقای عبدالله به عنوان رئیس اجرایی این دولت تعیین شدند.

آقای احمدزی گفت: "هر دوی ما و تمام همکاران ما و تمام ملت ما متحد و همزبان هستیم. از جنگ و نفاق خسته شدیم و صلح و ثبات و رفاه مردم را می خواهیم."

او بار دیگر تاکید کرد که افغانستان به همه تعلق دارد و هیچ افغانی از هیچ افغان دیگر برتر یا کمتر نیست.

آقای احمدزی افزود که سیاست حذف در فرهنگ سیاسی او جایی ندارد و بر سیاست همگرایی و پذیرش و اصلاحات تاکید کرد.

او گفت که تلاش می کنند این اجماع ملی را به اراده محکم سیاسی بدل کنند تا همه مردم این کشور به آرزوهایشان برسند.

آقای عبدالله نیز در مراسم معرفی اش گفت که اکنون همه کسانی که رای دادند و همه مردم این کشور چهره، امید و آروزی شان را در حکومت وحدت ملی می بینند.

او افزود که اکنون دو تیم انتخاباتی یک تیم واحد هستند و دولتی را تشکیل دادند که تاکنون در تاریخ این کشور با این پشتوانه سیاسی به میان نیامده بود.

آقای عبدالله گفت: "به خاطر این که افغانستان در حالت متزلزل نباشد و مردم از حالت شک و شبهه که چه واقع می شود؟ برآیند، بعد از این تاریخ، به رهنمایی رئیس جمهور و همکاری با هم نهادهای افغانستان را قسمی تقویت می کنیم که ماندگار و ملی شوند."

او به نمایندگی از دولت وحدت ملی گفت که اکنون آنها می کوشند تا وعده هایی که مردم داده اند، عملی کنند.

مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان و آقای عبدالله همزمان روز یکشنبه ششم میزان/مهر برگزار شده بود.

توافقنامه دولت وحدت ملی

آقای غنی و عبدالله توافقنامه دولت وحدت ملی را با میانجی‌گری آمریکا ۲۱ سپتامبر امضا کردند.

بر اساس این موافقتنامه آقای عبدالله توافق کرد که اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری اعلام شود و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم او قرار گیرد.

نکته های کلیدی توافقنامه

این سند هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقامهای بلندپایه براساس "تساوی" و اصل "شایسته سالاری" تاکید شده است.

برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی

بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه‌ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.

اصلاح نظام انتخاباتی

توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است.

ایجاد پست ریاست اجرایی

بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست اجرایی اختصاص یافته. رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او است. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد می‌شود.

تفکیک کابینه و شورای وزیران

براساس بخش دوم این توافقنامه، رئیس جمهوری ریاست "کابینه" را به عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل است از رئیس جمهوری، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران.

این بخش از توافقنامه ریاست "شورای وزیران" را به عهده رئیس اجرایی گذاشته است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است. رئیس اجرایی "مجالس فرعی" کابینه را به عهده خواهد داشت.

مطالب مرتبط