آمریکا: ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق نظم و استحکام قانون افغانستان ناپدید‌ شد

Image caption سیگار بعد از چند مدت گزارشی را درباره سوء استفاده از کمک‌های آمریکا در افغانستان نشر می‌کند

اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به 'سیگار' اعلام کرده که حدود ۲۰۰ میلیون دلار از کمکهای آمریکا به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) در افغانستان ناپدید شده است.

صندوق امانتی نظم و استحکام قانون در سال ۲۰۰۲ در افغانستان ایجاد شد و مسئولیت نظارت بر این صندوق را برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) بر عهده داشت.

حقوق ماموران پلیس، ایجاد مرکز پلیس ۱۱۹، آموزش ماموران و افسران پلیس و تقویت بخش تساوی جنسیتی در پلیس از این صندوق پرداخت می‌شد.

در نامه‌ای که سیگار به برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نوشته، آمده است تحت نظارت برنامه توسعه‌ای سازمان ملل، آمریکا و سایر کمک کنندگان بین‌المللی از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۳.۱۷ میلیارد دلار را به این صندوق کمک کرده‌اند.

سیگار افزوده که مصاحبه این نهاد با کارمندان این صندوق و بررسی اسناد داخلی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نشان می‌دهد که این صندوق با مسایل زیادی روبرو است.

سیگار مدعی است که یافته‌هایش نشان می‌دهد که برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نظارت لازم و همه جانبه را بر این صندوق نداشته است.

به گفته سیگار وقتی که درباره کسری ۲۰۰ میلیون دلاری از صندوق امانتی نظم و استحکام قانون از برنامه توسعه‌ای سازمان ملل سئوال و پرسیده شد چگونه حقوق سربازان پلیس به آنان انتقال داده شده است و آیا این پول به سربازان خیالی به صورت غیر واقعی پرداخت نشده؟ جوابهای برنامه سازمان ملل سوالات بیشتری را ایجاد کرد بی آنکه به رفع این شبهه‌ها کمکی کرده باشد.

اسناد و نامه‌هایی که برنامه توسعه سازمان ملل به سیگار داده نیز تایید کرده که امکان تقلب در نحوه پرداخت مالیات توسط وزارت داخله/ کشور که از حقوق کارمندان پلیس گرفته شده وجود دارد و این نشان می‌دهد که برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نظارت لازم را بر نحوه مصرف کمک شده به این صندوق نداشته‌است.

این نهاد افزوده که درپایان سال ۲۰۱۳ اسناد این صندوق نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۵ میلیون دلار به صورت غیر قابل قبول به مصرف رسیده است.

سیگار افزوده که ممکن است ۲۳.۸ میلیون دلار نیز از این کمک‌ها که به منظور پرداخت بیمه تقاعد کارمندان پلیس در نظر گرفته شده بود نیز به طرح مورد نظر اختصاص نیافته باشد.

معاش ۱۲۱ ژنرال پلیس که در حالت انتظار قرار دارند نیز از این صندوق پرداخته شده که اسناد لازم درباره آن وجود ندارد.

وزارت داخله افغانستان با رد این گزارش گفته که حقوق کارمندان پلیس از طریق بانک داده می شود و هیج حساب خیالی وجود ندارد و حاضر به حسابرسی است.

سیگار چندی قبل نیز اعلام کرد که بخشی از کمک تسلیحاتی وزارت دفاع آمریکا به نیروهای امنیتی افغانستان ناپدید شده است.

مطالب مرتبط