پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبعیض جنسیتی در افغانستان و گزارش دیدبان حقوق بشر

آزار و اذیت جنسی یکی از بزرگترین موانع کار و حضور زنان در فضاهای عمومی در افغانستان است. اخیرأ دیدبان حقوق بشر در خبرنامه ای گفته زنان افغان در مراکز آموزشی و محل کار آزار و اذیت جنسی می شوند و قانونی هم وجود ندارد که از آنها حمایت کند. بهار جویا سراغ زنانی رفته است که با رفتارهای تبعیض آمیز مواجه اند.

ویدیوهای سایت فارسی بی بی سی را همچنین می توانید درکانال یوتیوب ما تماشا کنید.