روزنامه‌های کابل؛ شنبه سوم عقرب

حق نشر عکس 8am
Image caption تیتر و عکس اول روزنامه هشت صبح

روند مبارزه با فساد، بعد از آغاز به کار دولت وحدت ملی افغانستان امیدوارهای را در این کشور بوجود آورده است. بازگشایی پرونده مجدد کابل بانک و پرونده پنج وزیر سابق کابینه آقای کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان با استقبال رسانه‌ها و مردم روبرو شده است. تعدادی ازمطبوعات امروز کابل نیز این اقدامات را ستوده و تعداد دیگر با دیده تردید نگریسته‌اند.

روزنامه افغانستان نوشته که حدود یک ماه از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی می‌گذرد. در این مدت گامهای ارزشمندی در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومتداری خوب برداشته شده است. این اقدامات هر چند ابتدایی، مورد استقبال اقشار مختلف افغانستان قرار گرفته و از رئیس جمهور جدید در محافل عمومی به نیکی یاد می‌شود.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که پرسش این است که این اقدامات تا چه حد می‌تواند در کاهش فساد اداری در افغانستان کمک کند؟ آیا حکومت جدید می‌تواند با چالش‌ها و موانعی که در این راه وجود دارد، مقابله کند و پیروزمندانه سیاست‌ها و برنامه‌های ضد فساد را در لایه‌های مختلف اداری به مرحله اجرا بگذارد؟

این نویسنده مدعی شده که فساد در افغانستان با پدیده‌های مانند تروریسم و تریاک پیوند خورده است. عاملان و کارگزاران فساد در درون حکومت و در سطوح عالی‌ترین مقامات دولتی با مافیای مواد مخدر و گروه‌ها و افراد وابسته به شبکه‌های تروریستی ارتباط تنگاتنگ، دوامدار و سازماندهی شده دارند. بنابراین مقابله با عوامل فساد در درون دولت به معنای مبارزه جدی با قاچاق چیان مواد مخدر و شبکه های تروریستی و هراس افکن نیز است.

روزنامه ماندگار نیز با این تیتر که "فساد از هیاهو تا عمل" نوشته که با روی کار آمدن دولت وحدت ملی در افغانستان، باز شدن پرونده فساد پنج وزیر سابق کابینه افغانستان دومین هیاهو در راستای مبارزه با فساد، بعد از بازشدن پروند کابل بانک است که به راه می‌افتد.

سرمقاله نویس این روزنامه نوشته که تجارب دولت پیشین به ما می‌نمایاند که ادعا و طمطراق پیرامون مبارزه با فساد به جای کار عملی، تنها فاسدان را هوشیار و زیرک‌تر می‌سازد و بی‌گمان که چنین است. ادعای محض، فقط دسترسی به فاسدان را دشوار و یا ناممکن می‌سازد و نتیجه مثمری را در پی‌ندارد.

این روزنامه می‌نویسد که مبارزه با فساد با هیاهو به جای نمی‌رسد بلکه عمل جدی و کار پی‌گیر و منطقی نیز می‌خواهد که باید براساس یک استراتژی باشد.

نویسنده این روزنامه معتقد است که به جای رسانه‌ای ساختن روند مبارزه با فساد باید دولت وحدت ملی استراتژی کاربردی تری را در این راستا روی دست گیرد و در آن صورت آرزوی مردم هم برآورده خواهد شد.

روزنامه محور نیز با اشاره به استعفا عبد السلام عظیمی رئیس دادگاه عالی افغانستان نوشته است که بازگشایی پرونده کابل بانک و پنج وزیر دولت که در فساد نقش داشتند نشان می‌دهد که مبارزه با فساد در اولویت کاری دولت جدید افغانستان قرار دارد.

این روزنامه تاکید کرده که روند مبارزه با فساد منوط به این است که در ساختارهای نهادهای قضایی و عدلی افغانستان اصلاحات بوجود بیاید، در غیر آن مبارزه با فساد در حقیقت ایجاد دردسرهای تازه است.

۸صبحنیز نوشته است که حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای آغاز کارش به مردم وعده داد که با فساد مبارزه می‌کند. ولی تازه‌ترین نظرسنجی‌ها داده نشان می‌دهد که ۷۵ درصد مردم افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد ندارند.

به نوشته این روزنامه تحلیلگران مسایل حقوقی نیز می‌گویند که جابه‌جایی رئیس دادگاه عالی نمی‌تواند به تنهایی فساد و کاستی‌ها را در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان برطرف کند.

نویسنده این روزنامه افزوده که طولانی بودن روند رسیدگی به مسایل حقوقی و حرفه‌ای نبودن برخی از دادستانها و قاضی‌ها، موانعی در راه دسترسی مردم به عدالت است.

مطالب مرتبط