پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فاطیما عارفی: برخی استادان می‌گویند زن ناقص العقل است

فاطیما عارفی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه کابل، می‌گوید زنان افغان در محیط‌های مختلفی، از جمله خانه و دانشگاه، مورد تبعیض جنسیتی قرار می‌گیرند و برخی استادان دانشگاهشان می‌گویند 'زنان ناقص العقل هستند'. او همچنین از تجربه سکسیسم در دوران فعالیتش در کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گوید.