پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مریم دانش: به آزار خیابانی اعتراض کردم

مریم دانش، دانشجوی ساکن کابل، از تجربه خود درباره آزار خیابانی و کلیشه‌های جنسیتی درباره انتخاب رشته دانشگاهی برای دختران می‌گوید. وقتی مردی به مریم اشاره می‌کند (متلک می‌گوید)، مریم به او اعتراض می‌کند و با برخورد تند مرد مزاحم روبرو می‌شود. دیگر مردان هم از او حمایت نمی‌کنند تا وقتی که پلیس می‌آید.