پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقال اجساد ده پناهجوی افغان از ترکیه به کابل

جسد ۱۰ نفر از ۲۳ پناهجوی افغان که در سواحل استانبولِ ترکیه غرق شده بودند، امروز صبح به کابل، پایتخت افغانستان، منتقل شد. همه این ۱۰ نفر که چند کودک هم در میان شان دیده می شود، از ولایت هرات هستند. وزارت خارجه افغانستان می گوید جسد دو نفر دیگر هم سه روز پیش به کابل منتقل شده بود.

واسع سروش از کابل گزارش می دهد.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.