پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی صلیب سرخ از افزایش حملات به کارمندان صحی در افغانستان

کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) از افزایش حملات به کارمندان صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این کمیته می‌گویند حتی بیماران نیز از ترس هدف قرار گرفتن، به مراکز درمانی آن‌ها در مناطق ناامن مراجعه نمی‌کنند. این سازمان هشدار داده است که ادامه تهدید‌های امنیتی و حملات به کارمندان صحی، غیر نظامیان در مناطق دوردست افغانستان را متضرر خواهد کرد. صلیب سرخ از جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که مانع فعالیت کارمندان صحی‌نشوند. این گزارش را سید انور از کابل فرستاده است.