پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان و آینده روابط دو کشور

رییس جمهوری افغانستان به کشور همسایه ای سفر کرده که بسیاری معتقدند سیاستهایش در تامین امنیت افغانستان نقشی کلیدی دارد. و احتمالا به همین دلیل، اولین گفتگوهای اشرف غنی با مقامهای امنیتی پاکستان در مقرفرماندهی ارتش در راولپندی انجام گرفت. آقای غنی قرار است با رییس جمهوری و نخست وزیر هم دیدار کند.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.