پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی نامزدهای ناموفق شوراهای ولایتی

نامزدان معترض شوراهای ولایتی سی و چهار ولایت افغانستان امروز (یکشنبه ٢٥ عقرب، ١٦ نوامبر( در کابل تجمع کردند. این معترضان نتایج نهایی انتخابات را قبول ندارند. در همین حال، کمیسیون انتخابات این کشور می گوید برای برگزاری انتخابات پارلمانی در بهار آینده آماده است. اما جنجال های انتخابات اخیر، تردیدهای زیادی را در باره توانایی این کمیسیون ایجاد کرده است.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد..