مصاحبه با زاخیلوال در مورد سفیر اخیر غنی به پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با زاخیلوال در مورد سفیر اخیر غنی به پاکستان

حضرت عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه و مشاور اقتصادی رییس جمهور افغانستان، در ارتباط به اهمیت و دستآورد های نخستین دیدار دو روزه اشرف غنی رییس جمهور افغانستان از پاکستان می گوید که این بار تعهدات سپرده شده از هردو طرف، زمان اجرای معین دارد. او علاوه می کند که این دیدار پر اهمیت بود و حس کردیم که سفر های رییس جمهور اشرف غنی به چین و عربستان سعودی بر پاکستان اثر داشته است.

عبدالله شادان مصاحبه ای که ساعتی پیش با آقای زاخیلوال داشت و ابتداء از او پرسید که ارزیابی کلی خود را از این دیدار بیان کند؟