پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی دشوار دانشجویی در بامیان

با فرارسیدن فصل سرما و باریدن برف و باران، دانشجویان مسافر در بسیاری از مناطق افغانستان به‌ویژه مناطق سردسیر مانند بامیان، با دشواری‌های زیادی، مواجه‌اند.

سرما، سر و صدا، فقر و وضعیت نامناسب زندگی در دوکان های بازار بامیان، چند هزار دانشجوی دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی این ولایت را به تنگ آورده است.

اعتراض دانشجویان در بامیان تا حال به جایی نرسیده است و رئیس دانشگاه بامیان هم می‌گوید که بودجه‌ای وجود ندارد که برای آن‌ها خوابگاه ساخته شود.

ایوب آروین از وضعیت زندگی دانشجویان بی‌خوابگاه گزارش می‌دهد.