Gen Zaher
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرمانده پلیس کابل: پایتخت شاهدحملات انتحاری بیشتر خواهد بود

جنرال ظاهر، فرمانده پلیس کابل که هفته‌ی گذشته از یک حمله انتحاری در دفتر کارش جان سالم بدر برد، هشدار داده که در هفته های پیش رو حملات انتحاری بیشتری در کابل روی خواهند داد. آقای ظاهر خاطر نشان کرده است که شورشیان طالبان، گماشتگانی در درون نهادهای حکومتی افغانستان دارند که زمینه را برای حملات آن‌ها فراهم می‌کنند. فرمانده پلیس کابل، این اظهارات را در گفتگوی با خلیل نوری، خبرنگار بی‌بی‌سی درکابل بیان داشته است.