پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی بنیاد آسیا: بیشتر مردم گفته‌اند افغانستان در مسیر درستی در حرکت است

بررسی تازه بنیاد آسیا نشان می‌دهد که خوشبینی افغان‌ها نسبت به آینده در مقایسه با سال گذشته دو درصد کاهش یافته است. با این وجود، براساس این بررسی بیشتر مردم گفته‌اند کشورشان در مسیر درستی در حرکت است، اما از ناامنی، بی سوادی و فساد اداری شکایت کرده‌اند. این بررسی در زمان حاکمیت حامد کرزی، رئیس جمهوری قبلی انجام شده و احتمالا انتظارات مردم از حکومت او را منعکس می‌کند، اما زیاد بعید نیست که همین مصاحبه شوندگان از حکومت وحدت ملی نیز چنین توقعاتی را خواهند داشت. سید انور، خبرنگار بی‌بی‌سی این گزارش را از کابل فرستاده است.