پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب موافقت‌نامه های امنیتی با آمریکا و ناتو از سوی مجلس افغانستان

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان از تصویب توافقنامه های امنیتی با آمریکا و ناتو در مجلس نمایندگان استقبال کرده اند. این مجلس با اکثریت آرا امروز این دو موافقت‌نامه حساس را تصویب کرد که حضور درازمدت نیروهای خارجی را قانونمند می‌کند. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده که در جلسه امروز مجلس بوده می‌گوید تنها شمار کمی از نماینده ها مخالف بودند.