پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوستم: "درخواست عبدالله برای تقسیم قدرت غیرعملی است"

ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، می‌گوید درخواست عبدالله عبدالله، شریک دولت وحدت ملی، برای تقسیم قدرت غیرعملی است. بیش از دو ماه از تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد، اما از وزیران جدید خبری نیست. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده در ابتدای گفتگوی اختصاصیش با ژنرال دوستم پرسیده که چرا نظر آقای عبدالله برای ایجاد دولت عملی نیست؟