پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نی: دولت افغانستان نتوانسته مانع نشر تصاویر دلخراش شود

در افغانستان شماری از رسانه‌ها تصاویر دلخراش حملات انتحاری، انفجارها، کشته‌ها، مجروحان و حتی قربانیان تجاوز جنسی را نشر می‌کنند، چیزی‌که انتقادهای را به همراه داشته است. سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان(نی) می‌گوید، نشر چنین تصاویر برسلامت روانی مخاطبان، بخصوص کودکان تاثیر منفی دارد و دولت باید جلو آن را بگیرد. قانون رسانه‌های افغانستان نیز نشر تصاویر صحنه‌های دلخراش و قربانیان تجاوز جنسی را منع کرده است. اما شبکه‌های تلویزیونی‌که دست به این اقدام زده اند، استدال می‌کنند که از این طریق تلاش می‌کنند اطلاعات دست‌اول را به مردم برسانند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش کرده است.