روزنامه های کابل؛ چهارشنبه ۵ قوس

حق نشر عکس arg
Image caption اشرف غنی در نشست سارک اشتراک کرده است

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های ‌منطقه‌ای جنوب آسیا، به نپال رفته است.

دیدار با تعدادی از سران کشورهای عضو سارک برای بحث در مورد "گسترش همکاری‌های منطقه‌ای" از برنامه‌های همین سفر است.

سفر رئیس جمهوری افغانستان به نپال و همکاری های منطقه ای مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های پنجم قوس/آذر کابل است.

همکاری های منطقه ای

روزنامه افغانستان می نویسد که افغانستان پس از سیزده سال حضور وسیع جامعه جهانی، از فقر، بیکاری، نبود زیربناهای اقتصادی، کمبود منابع بشری و عدم کارایی ادارات دولتی به شدت رنج می برد.

افغانستان نوشته که یکی از راههای استقرار ثبات دوامدار در این کشور، وجود همسویی و همکاری های منطقه ای و بین المللی با افغانستان می باشد.

این روزنامه افزوده که افغانستان، بعنوان کشوری با ثبات و امن، برای منطقه و جهان سودمند خواهد بود.

روزنامه اطلاعات روز نیز می نویسد که امروزه عضویت در اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی، از ملزومات اساسی توسعه و پیشرفت است و محکی برای سنجش منزلت بین‌المللی و قدرت ملی کشورها به شمار می‌رود.

اطلاعات روز نوشته که وابستگی شدید اقتصادی و تجارت افغانستان به خارج و عدم دسترسی به آب‌های بین‌المللی و مسیر‌های دشوار و بی‌ثبات انتقال کالا به افغانستان، از مسایل اصلی اقتصاد و تجارت افغانستان می‌باشند و این مسایل نیاز به اتحادیه‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای را بیش از پیش زیاد کرده است.

روزنامه انیس نیز می نویسد که افغانستان با اشتراک در نشست سارک می تواند دستاوردهای خوبی در تمام بخش ها به ویژه زدودن چالش های منطقه ای و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

"نشست سارک و دشمنی کشورها"

روزنامه ۸‌صبح می نویسد که کابل، حضور فعال در سازمان‌های منطقه‌ای را برای منافع ملی، مثبت ارزیابی می‌کند و به همین دلیل، افغانستان در نشست‌های سارک و ایکو شرکت فعال دارد.

۸‌صبح نوشته که افغانستان پیوسته تلاش می‌کند تا همگرایی‌های منطقه‌ای نیز بیشتر شود و به این ترتیب فرصت‌های بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایجاد شود.

۸‌صبح افزوده که اما مشکل اصلی در جنوب آسیا، سیاست‌های امنیتی برخی از کشورها و دشمنی‌هایی است که از زمان استعمار باقی مانده است، به طور مثال دشمنی پاکستان و هند، مانع هر نوع همکاری سازنده در جنوب آسیا است.

۸‌صبح می نویسد که همین سیاست‌های دشمنانه و امنیتی، هر فرصتی را که برای سازندگی و گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه ایجاد می‌شود، از بین می‌برد.

به باور نویسنده سرمقاله ۸‌صبح افغانستان هم قربانی دشمنی‌های پاکستان و هند است و نتوانسته از حضورش در سارک بهره لازم را ببرد.

محو خشونت علیه زنان در افغانستان

دیروز روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. گفته می شود که بیش از ۸۷ درصد زنان افغان دست‌کم از یکی از انواع خشونت های خانوادگی رنج می برند.

روزنامه سخن جدید می نویسد که مبارزه با خشونت علیه زنان از شعارهای محوری سازمان های حقوق بشری و محافل رسمی در سطوح جهانی، منطقه ای و کشوری است.

سخن جدید نوشته که این موضوع در اسناد بین المللی زیادی تصریح شده است و آموزه های دینی نیز بر آن تاکید دارند.

اما به باور نویسنده سرمقاله سخن جدید، جوامع مختلف با گرایش های متفاوت اعتقادی و سیاسی تاکنون نتوانسته اند این پدیده را محو کنند.

سخن جدید می نویسد که دلیل این تناقض بین شعار و عمل، نبود اراده جدی و عزم قاطع برای مبارزه با خشونت علیه زنان است.

روزنامه صدای شهروند نیز نوشته که آمار بلند خشونت علیه زنان در افغانستان لکه ننگی برای این کشور است.

نویسنده سرمقاله روزنامه صدای شهروند از مقامات این کشور خواسته که توجه بیشتری برای توانمندی زنان و رفع خشونت علیه آنان کند.

مطالب مرتبط