پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین روز اجلاس سران سارک در سایه اختلافات میان هند و پاکستان

امروز هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های جنوب آسیا‌-‌سارک-‌در کاتماندو، پایتخت نپال پایان می‍ابد، ولی اختلاف نظر میان هند و پاکستان رسیدن به توافق نهایی بر سر سه پروژه عمده انرژی، جاده و خط آهنگ میان کشورهای عضو را با تردید مواجه کرده است. سید انور، خبرنگار اعزامی بی‌بی‌سی به محل برگزاری اجلاس می‌گوید رهبران دیگر کشورهای عضو سازمان سارک تلاش می‌کنند امروز در یک دیدار غیر رسمی این مشکل را حل کنند.