پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزار سال با فردوسی

یک کنفرانس ادبی با عنوان "هزار سال با فردوسی" دیروز جمعه (7 قوس/ 28 نوامبر) در شهر اوپسالا، در سویدن برگزار شد. در این کنفرانس دو روزه، شاهنامه شناسانی از افغانستان، تاجیکستان و ایران شرکت کرده اند. شاهنامه ی فردوسی مجموعه یی از داستان‌های حماسی و نمادین است که در قرن چهارم قمری به‌دست ابوالقاسم فردوسی نگاشته شد و به سلطان محمود غزنوی اهدا شد. در این کنفرانس مقالاتی که مبتنی بر دریافت‌های تازه یی از داستان‌های این شهکار ادبی است، ارایه می‌شود.

شهباز ایرج که برای پوشش این برنامه به سویدن رفته است، درمورد نخستین روز کنفرانس توضیح داده است.