پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معلولان افغانستان، از کوتاهی دولت گلایه دارند

دولت افغانستان می گوید بیش از صد هزار معلول در وزارت کار این کشور ثبت شده اند. معلولان افغان در روز جهانی معلولیت می گویند دولت آنگونه که باید، به وضعیت زندگی آنان رسیدگی نمی کند. فرهاد محمدی از کابل گزارش می دهد.