پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن میزبان کنفرانس بین المللی افغانستان

امروز لندن میزبان کنفرانس بین‌المللی افغانستان است. این کنفرانس را محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا میزبانی می‌کنند. نمایندگانی از ۷۴ کشور و سازمان بین المللی، از جمله وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر پاکستان، در این کنفرانس حضور خواهند داشت. حکومت وحدت ملی افغانستان برنامه‌ اصلاحات خود را در این کنفرانس برای جامعه جهانی ارائه می‌کند، و تعهد جهانی برای ادامه‌ی حمایت از افغانستان نیز چیزی است که رهبران افغان از کنفرانس لندن انتظار دارند. عبدالله شادان جزئیات را از محل کنفرانس توضیح داده است.