پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی بی بی سی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان

امروز نخست وزیر بریتانیا میزبان رییس جمهوری افغانستان و نخست وزیر پاکستان بود. یکروز بعد از نشست افغانستان در لندن. اجلاسی که در آن، اشرف غنی وعده داد تا حداکثر یک ماه دیگر اعضای کابینه وحدت ملی را اعلام کند. خبرنگارمان زرغونه کارگر گفتگویی داشت با اشرف غنی و از او پرسید چرا تشکیل دولت وحدت ملی اینقدر طول کشیده است.