پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان کنفرانس لندن با تعهدات جامعه جهانی به ادامه حمایت از افغانستان

جان کری، وزیرخارجه امریکا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و بسیاری از شرکت کنندگان کنفرانس لندن در باره آینده افغانستان اعلام کرده‌اند که به بازسازی افغانستان متعهد اند و افغانستان را بحال خودش رها نمی‌کنند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به شرکت کنندگان این کنفرانس که شام دیروز پایان یافت، اطمینان داد که کشورش بی‌‌ثبات نمی‌شود و کسانی که تصویر می‌کنند افغانستان سقوط خواهد کرد، دچار توهم شده اند. جواد صیمیمی گزارش میدهد.