پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا ما مثل دیگر موجودات، مواد غذایی را خام نمی خوریم؟

آیا گاهی از خود پرسیده اید که چرا ما مثل دیگر موجودات، مواد غذایی را خام نمی خوریم؟ و اصلا چرا غدا را میپذیم؟

پاسخ را در گزارش جو فیجن بشنویم که می گوید اجداد ما احتمالا حدود 2 میلیون سال پیش، شروع به پخت و پز کردند و این پخت و پز همزمان شد با رشد فکری انسانها!

برگردان این گزارش را علی آرین ارائه می کند: