پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غنی: سیا باید فهرست افغان‌هایی شکنجه شده را در اختیار ما قرار دهد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از دولت آمریکا خواسته است که فهرست شهروندان افغانی را که پس از حملات ۱۱ سپتامبر توسط ماموران سی آی ای شکنجه شده‌اند، در اختیار دولت افغانستان قرار دهد. آقای غنی که در واکنش به انتشار گزارش سنای آمریکا در مورد شکنجه توسط سی آی ای صحبت می‌کرد، گفت برخی ماموران این سازمان تمام معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر را نقض کرده‌اند. آقای غنی وعده سپرد که پس از روشن شدن هویت این شهروندان افغان، دولت افغانستان برای اعاده حیثیت و حقوق آن‌ها اقدام خواهد کرد. ملیار صادق آزاد گزارش میدهد.