پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۷۸۲ کشته در ۱۵۲ حمله در یک ماه افغانستان

افغانستان بعد از عراق و نیجریه بیشترین رقم تلفات را در یک ماه داشته. ۱۵۲ حمله که در آنها، ۷۸۲ نفر عمدتا نظامیان افغان کشته شدند. ۲۴۸ تن از این افراد، خود شبه نظامیان مهاجم هستند. نگاهی بیندازیم به بعضی از این حملات در ماه گذشته میلادی در افغانستان.