پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل

کابل که دو هفته صحنه حملات روزانه بود چند روزی در سکوت نسبی بسر برده بود. اما امروز همه چیز تغییر کرد. در یک حمله انتحاری در شرق کابل دستکم شش سرباز افغان کشته شده اند. اما در جریان یک نمایش تئاتر در کابل، مهاجم که یک نوجوان بود کمربند انتحاریش را در میان تماشاگران در دبیرستان استقلال که مرکز فرهنگی فرانسه هم هست، منفجر کرد. وزیر خارجه فرانسه می گوید چند نفر کشته شده اند. اما دولت افغانستان کشته شدن دستکم یکنفر را تایید کرده است.

واسع سروش گزارش می دهد.