پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امریکا یک بازداشتی 'شکنجه شده' تونسی را به افغانستان تحویل داد

وزارت دفاع امریکا رضا‌النجار، یکی از اولین بازداشتی‌های ایالات متحده در جنگ با تروریسم را که نامش در گزارش کمیته سنای این کشور از شکنجه توسط سی آی ای درج شده، به دولت افغانستان تحویل داده است. به گفته پنتاگون،این جابجایی همزمان با بستن آخرین بازداشتگاه تحت کنترل آمریکایی‌ها در پایگاه هوایی بگرام انجام شده است. پیشتر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان ضمن تقبیح عملکرد سی آی ای در برخورد با بازداشتی ها گفت هیچ کس به جز دولت افغانستان نمی‌تواند در کشورش زندان یا زندانی داشته باشد. شهباز ایرج گزارش میدهد