روزنامه‌های کابل؛ دوشنبه ۲۴ قوس

حق نشر عکس Reuters

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان که به مناسب تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در کابل صحبت می‌کرد گفت که اکنون مصونیت جامعه از ترس و مرگ ناگهانی که از حقوق اولیه بشر است، مهم ترین نیاز افغانها است.

اخیرا میزان حملات شورشیان در سراسر افغانستان به ویژه کابل پایتخت، افزایش یافته است.

افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان و دلایل آن مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های ۲۴ قوس/آذر کابل است.

تعریف دوست و دشمن

روزنامه ۸‌صبح به سخنرانی تازه رئیس جمهوری در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر اشاره کرده و نوشته که بالاخره رئیس‌جمهور به 'حمله‌های تروریستی زنجیره‌ای در کابل' واکنش نشان داد ولی به روشنی طالبان و حامیان دور و نزدیک‌شان را نکوهش نکرد؛ نامی هم از طالبان نبرد.

۸‌صبح می نویسد که "دولت وحدت ملی، نباید راه سلفش/حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین را در پیش بگیرد و برای طالبان هویت کاذب بتراشد."

۸‌صبح افزوده که دادن هویت کاذب و غیرواقعی به طالبان و زیرمجموعه‌های آن، کمکی در موفقیت تلاش‌های دولت برای صلح نمی‌کند.

نویسنده سرمقاله ۸‌صبح تاکید می کند که رئیس‌جمهور غنی و همکارانش باید به مردم بگویند که طالبان دشمن اصلی نظام و روند جاری‌اند و نیروهای امنیتی با آنان درگیر جنگ هستند.

ضعف استخبارات افغانستان

روزنامه آرمان ملی می نویسد که مردم باور دارند که عامل این همه ناامنی وجود نابسامانی در دستگاه دولت و به ویژه در میان سطوح رهبری نیروهای امنیتی کشور است که نمی توانند وضعیت را در پایتخت زیر کنترل خود در آورند.

آرمان ملی نوشته شهروندان کابل می دانند که نهادهای امنیتی و استخباراتی این روزها دچار ناتوانی های چشمگیری شده اند.

آرمان ملی افزوده که دولت باید دست به اصلاحاتی در نهادهای امنیتی کشور بزند تا عوامل و انگیزه هایی کشف گردد که پایتخت را به شهری خونین مبدل کرده است.

امنیت و کابینه

روزنامه ماندگار می نویسد که افغانستان هنوز به آن درجه از نظم و ثبات نرسیده که وقتی رئیس یا وزیر وجود نداشت، سیستم به‌طور خودکار به کارش ادامه بدهد.

ماندگار افزوده بی‌تردید که وقتی وزیر یا رئیسی از راس کار کنار گذاشته می‌شود، روند عادی امورِ آن نهاد دچار اختلال می‌شود که نهادهای امنیتی نیز فارغ از آن نیست.

ماندگار نوشته که "اگر در زود‌ترین فرصت، حکومت آقای غنی موضعِ خود را در برابر تروریسم و طالبان روشن نکند و بعد علیه آنان به مبارزه عملی و جدی و قاطع رو نیاورد، مردم خود دست به کار خواهند شد."

روزنامه افغانستان نیز می نویسد که کارکرد ضعیف حکومت در ناامنی های اخیر این کشور بی تاثیر نبوده است.

افغانستان نوشته که عدم تشکیل کابینه و اداره حکومت توسط سرپرست ها، سردرگمی و مسئولیت گریزی را در ادارات به وجود آورده است.

افغانستان افزوده که اگر جنجال ها در تصمیم گیری های مهم ملی دوام پیدا کند، دیگر هیچ امیدی به حکومت وحدت ملی باقی نمی ماند.

روزنامه سخن جدید نیز می نویسد که مردم هر روزه بهای نابسامانی هایی را می دهند که بخشی از آن به دلیل غیبت مسئولان اصلی نهادهای حکومتی به میان آمده است.

سخن جدید نوشته که عدم توافق بر سر تشکیل کابینه در زمان معین، فرصت های زیادی را از حکومت وحدت ملی گرفته است.

نویسنده سرمقاله سخن جدید تاکید می کند اکنون زمان آن است که سران حکومتی دست از قدرت طلبی های انحصاری بردارند و شعارهای انتخاباتی شان را عملی کنند.