پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقض توافق‌نامه بین دو رهبر، عمر دولت را کوتاه می‌کند

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می‌گوید دوام دولت وحدت ملی مستلزم صداقت و تعهد رهبران آن است. او می‌گوید در صورت نقض توافق‌نامه امضا شده بین دو رهبر، عمر این دولت کوتاه خواهد بود. عطا محمد نور که از متحدین قدرتمند عبدالله عبدالله است می‌گوید فعلا در مقامش باقی می‌ماند و در مورد گام‌های بعدی‌اش بعدا تصمیم می‌گیرد. طاهر قادری در آغاز گفتگوی اختصاصی ازآقای نور پرسیده است، که دلیل تاخیر در اعلام کابینه چیست؟