پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه اروپا خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان شد

گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا خواستار اصلاحات سریع در نظام انتخاباتی افغانستان شده است. مسولان این گروه همچنین از حکومت افغانستان خواسته اند که عاملان تقلب در انتخابات امسال باید شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند. این گروه گفته است، اگر متقلبین انتخابات ریاست جمهوری مورد پیگرد قرار نگیرند، انتخابات پارلمانی آینده افغانستان نیز پر جنجال خواهد بود.

گزارش صفی الله امین زاده خبرنگار بی بی سی در کابل را بشنوید: