از چشم دیدهای خبرنگاران ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

لباس های تولید بنگلادیش، امروزه در سراسر جهان عرضه می شود که یک نمونه خوب آن، ساری جامدانی است که در ساخت آن از ابریشم کارگرفته می شود. کارخانه تولید ساری جامدانی در کنار دریایی لکشیا واقع است و افراد زیادی در آن مشغول کار اند.

کارولین ایدن، خبرنگار بی بی سی سری زده به این فابریکه و این مطلب را تهیه کرده که برگردان آن را علی آرین ارائه می کند.