جشن شب یلدا در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن شب یلدا در افغانستان

فرهنگیان افغان در کابل جشن شب یلدا آغاز زمستان را با سوگواری گرامی داشتند. آنها به شورشیان پیام دادند که از حملات آنها حراسی ندارند و به فعالیت و برپایی جشن های فرهنگی ادامه می دهند. این سوگواری در پی مرگ یکی از فیلمبرداران جوان افغان گرفته شد که ده روز پیش در انفجاری انتحاری در حین اجرای تیاتری در مرکز فرهنگی فرانسه زخمی شده بود.

خبرنگار ما بهار جویا از کابل گزار ش می دهد.