روزنامه های کابل؛ سه شنبه دوم جدی

Image caption پارلمان افغانستان در حال حاضر سرگرم بررسی طرح قانون بودجه هشت میلیارد دلاری این کشور است

با آغاز سال مالی جدید افغانستان، انتقادها از بودجه ملی این کشور بالا گرفته و نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی آن را "پر از نواقص و غیر متوازن" خوانده‌اند.

طرح قانون بودجه هشت میلیارد دلاری افغانستان در پارلمان این کشور در دست بررسی است.

بودجه حکومت افغانستان و بحث عدالت در طرح این بودجه مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های دوم جدی/دی کابل است.

مشکل هرساله در بودجه

روزنامه اطلاعات روز می نویسد که بودجه‌ ملی امسال نیز با مشکلات و انتقاد‌های زیادی همراه شده است.

اطلاعات روز نوشته "هیچ سالی نیست که نگاه تبعیض‌آمیز و برخورد سلیقه‌ای با ولایت‌ها در طرح بودجه‌ سالانه برجسته نشود و برنامه‌های توسعه ای ملی در آن گنجانده شود."

اطلاعات روز افزوده که متاسفانه در سیزده سال گذشته به حکومت‌داری و ایجاد ثبات صرفا از رهگذر امنیتی نگاه شده است و برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیربنایی اصلا در تدوین بودجه شامل نبوده و برنامه‌های اجتماعی و خدمات عمومی نیز در اولویت دوم یا سوم حکومت قرار داشته‌اند.

روزنامه افغانستان نیز می نویسد که بودجه ملی هر ساله جنجال ساز می شود.

افغانستان نوشته که یکی از بحث های داغ در بودجه موضوع عدالت در توزیع منابع است در حالی که منابع مالی و سرمایه که در کشور وجود دارد سهم همه شهروندان کشور است.

افغانستان افزوده که طرح بودجه به شکلی که شهروندان بتوانند در آن خود را در همه اسناد ملی یکسان ببینند می تواند اعتماد میان شهروندان و دولت را بالا ببرد.

افغانستان می نویسد تقسیم هایی که در گذشته وجود داشته و ملاک هایی که در گذشته درست شده و نتیجه ای جز تبعیض و گسترش فقر نداشته اند، باید مورد بازبینی قرار گیرند.

روزنامه افغانستان می نویسد: "دولت وحدت ملی باید به وعده هایی که به مردم داده است عمل نماید. عملا امکان ندارد تا با برخورد کهنه و غیر علمی در مورد بودجه به وعده های بزرگی همانند تامین عدالت اجتماعی و این که همه در برابر قانون برابر باشند و به شکل یکسان از منابع کشور سهم بگیرند، عدالت اجتماعی را تامین کرد. "

روزنامه سخن جدید نیز می نویسد که بودجه ۹۴ ملی است یا سلیقه ای؟

سخن جدید نوشته که همه ساله در تدوین بودجه ملی، بیش از آنکه ملاحظات ملی و توسعه ای مدنظر گرفته شود، نگاه های غیر ملی دخیل می باشد.

سخن جدید افزوده که بدون داشتن بودجه ای با رعایت اصل عدالت اجتماعی، رسیدن به ثبات سراسری در این کشور نیز ناممکن است.

نویسنده سرمقاله سخن جدید تاکید کرده که مقامات حکومتی باید این موضوعات را در نظر گیرند زیرا زمانی می توان به رفاه عمومی دست یافت که اولویت های ملی در بودجه در نظر گرفته شود.

روزنامه ۸‌صبح نیز امروز مطلبی را در مورد غارت درآمدهای گمرکات افغانستان چاپ کرده و آن را دلیل کمبود بودجه خوانده است.

۸‌صبح می نویسد که با به میان آمدن بحران سیاسی ناشی از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، غارت گمرک‌ها شتاب بیشتری گرفت.

نویسنده سرمقاله ۸‌صبح از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته که هر چه زودتر وزرای کابینه به خصوص وزیر مالیه را معرفی کنند تا وضعیت اداری حکومت سر و سامان بگیرد.

مطالب مرتبط