پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جهان را چی تحدید میکند

جهان در سالی که گذشت بیم و امید های زیادی را تجربه کرد. تاریخ بشر همیشه شاهد رویدادهای شگفتی زا و گاهی سرگذشت های تلخ است. سال 2014 چگونه سالی بود. آسیب های و خطرات بزرگی که جامعه بشری تهدید به نابودی می کرد کدام هابود؟ آیا ساکنان کره زمین انتباه مشترکی از خطرات و تهدید های بزرگ دارند و آیا آماده اند که با آن مشترکا برخورد کنند؟ این موضوع بحث این هفته رادیوی بی بی سی است با ولی آریا تحلیلگر افغان، علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب و کامران متین استاد دانشگاه ساسکس در برایتون. مجری آصف معروف