کاهش پنجاه درصدی میزان واردات از پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش پنجاه درصدی میزان واردات از پاکستان

بازرگانان افغانستان می گویند میزان واردات از پاکستان در شش ماه گذشته حدود پنجاه در صد کاهش یافته است.

سرمایه گذاران افغان معتقد اند که دشواری های امنیتی در دو کشور و به ویژه خروج سربازان خارجی از افغانستان از عوامل اصلی کاهش واردات از پاکستان اند به گفته آنان کاهش میزان واردات از پاکستان اما تاثیری چندانی بر بازار های کابل پایتخت و دیگر شهر های افغانستان نداشته است.

خان جان الکوزی در آغاز مصاحبه‌ی کوتاه با همکار ما محمد قاضی زاده در مورد میزان کاهش واردات از پاکستان می‌گوید: