پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان مهلت معرفی کابینه افغانستان

مجلس افغانستان امروز جلسه پرتنشی را در اعتراض به معرفی نشدن کابینه داشت. نمایندگان هفته پیش ضرب الاجل هفت روزه ی را برای اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان برای معرفی دولتش تعیین کرده بودند. اما هنوز هیچ نشانه ای از اعضای دولت جدید به چشم نمی خورد. بهار جویا از کابل گزارش می دهد.