نقش جنگی نیروهای ناتو در افغانستان پایان یافت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش جنگی نیروهای ناتو در افغانستان پایان یافت

در یک مراسم رسمی که امروز در مقر فرماندهی نیروهای ناتو در کابل برگزار شد، نقش جنگی نیروهای ایساف به رهبری ناتو رسما پایان یافت و بعد از این نیروهای ناتو مستقر در افغانستان فقط در آموزش نیروهای افغان مشارکت خواهند کرد و نقش آنان حمایتی خواهد بود.

به گزارشی از خلیل نوری و گفتگو و تحلیلی با نیک محمد کابلی کارشناس مسایل نظامی افغانستان در باره مأموریت نیروهای ناتو گوش کنید.