پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش آمریکا درآینده افغانستان چه خواهد بود ؟

دوازده هزار و ۵۰۰ نیروی خارجی در افغانستان باقی می مانند. هادی نیلی در گزارشی نگاهی کرده است به وظایف این نیروها، بویژه نیروهای آمریکایی.