پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین روز تامین کامل امنیت افغانستان بدون نیروی های ناتو چگونه گذشت؟

امروز نخستین روزی است که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت و مبارزه با شورشیان را به‌عهده گرفته‌اند. ماموریت رزمی ناتو پس از سیزده سال در این کشور دیروز تمام شد. طالبان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پایان ماموریت ناتو نشانه شکستش در افغانستان است. اما خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید از نظر امنیتی تفاوت زیادی بین امروز و هفته های گذشته در این کشور دیده نمی‌شود.