کمیته مصونیت خبرنگاران افغان: سیزده درصد از خبرنگاران قرارداد ندارند

Image caption افغانستان همواره از سوی نهادهای رسانه‌ای یکی از مکانهای خطرناک برای خبرنگاران به حساب می‌آید

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان که خود نهاد غیر دولتی است، اعلام‌کرد که ۱۳ درصد از خبرنگاران افغان فاقد قرارداد کاری با رسانه‌های مربوطه هستند، ولی مجبورند که به کار خود ادامه دهند. ۱۶ درصد از خبرنگارانی که قرارداد دارند نیز گفته که نحوه فسخ قرارداد در این اسناد مبهم گذاشته شده است.

این نهاد که با ۴۹ خبرنگار افغان در ولایت‌های کابل، خوست، قندهار، ننگرهار، غزنی، بلخ و پروان مصاحبه کرده، نوشته که یافته‌هایش نشان می‌دهد که ۲۸ درصد از خبرنگارانی که قرارداد دارند نیز از شرایط و مفاد آن رضایت ندارند.

در سراسر افغانستان در حدود دو هزار خبرنگار فعالیت دارند که بیشترین آنان در کابل هستند.

۸۴ درصد از خبرنگارانی که با آنان مصاحبه شده گفته‌اند که اخراج و برکناری یک خبرنگار اغلب خودسرانه و بدون رعایت اصول صورت می‌گیرد و اخراج خبرنگاران از کار نیز یک امر عادی در محیط کاری‌شان است.

این نهاد افزوده است که وابستگی‌های سیاسی، قومی و جنسیتی عوامل تاثیرگذار در امنیت شغلی خبرنگاران شمرده می‌شود و به تجربه کاری کمتر در روند استخدام در رسانه‌های افغانستان اهمیت داده می‌شود.

یافته‌های کمیته مصونیت خبرنگاران نشان می‌دهد که خبرنگارانی که با رسانه‌های دولتی کار می‌کنند از نظر وضعیت قرارداد و دریافت حقوق بازنشستگی در وضعیت بهتری نسبت به بخش حضوصی قراردارند.

در این گزارش آمده است که نبود امنیت شغلی باعث شده که شمار زیادی از خبرنگاران اعتماد خود را به بازار کار رسانه‌ها از دست دهند و از میان افراد مصاحبه شده تنها ۳۳ درصد گفته‌اند که اطمینان دارند اگر شغل خود را ترک کنند قادر به پیدا کردن کار جدید در آینده خواهند شد.

خبرنگاران افغان گفته‌اند که رسانه‌های خصوصی افغانستان حاضر به پرداخت حقوق بازنشستگی و سایر مزایا برای خبرنگاران خود نیستند.

این نهاد افزوده که به خطرهای امنیتی که خبرنگاران افغان با آن در محیط کار مواجه هستند از سوی کارفرمایان رسانه‌ای توجه کافی نمی‌شود.

این گزارش یاد آورشده که حقوق ۷۳ درصد از خبرنگاران افغان در سال ۲۰۱۳ افزایش نیافته است و حتی تعداد از خبرنگاران به دلیل پست‌های فیسبوکی نیز برکنار شده‌اند.

سال گذشته نیز سازمان حامی رسانه‌های آزاد (نی) در گزارش سالانه خود از هفتاد و شش مورد خشونت با خبرنگاران خبر داد.

در سال ۲۰۱۳، سه خبرنگار کشته، هفت خبرنگار زخمی، شش خبرنگار بازداشت، ۳۴ خبرنگار لت و کوب شده و ۲۶ خبرنگار هدف تهدید و توهین قرار گرفته‌اند.

در گزارش موسسه نی از طالبان، کارمندان دولتی، شهروندان عادی و مسئولان بخش خصوصی به عنوان عاملان این خشونت‌ها نام برده شده است.

مطالب مرتبط