پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفیر ایران در افغانستان: بدرفتاری با مهاجران سیاست کلی دولتش نیست

در کابل عده ای از شهروندان علیه رفتار دولت ایران با مهاجران افغان راهپیمایی کردند. آنها در نزدیکی سفارت ایران در کابل از تهران خواستند که به حقوق مهاجران احترام بگذارد. رضا بهرامی، سفیر ایران به رسانه‌های افغانستان گفته که بدرفتاری با مهاجران سیاست کلی دولتش نیست.

اسماعیل شهامت گزارش می دهد.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.