پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خمپاره های ارتش افغانستان، عروسی را عزا کرد

در افغانستان، اصابت خمپاره های ارتش به یک مراسم عروسی، بیش از ۲۰ نفر را کشت و ۴۰ نفر را زخمی کرد. مقام های ارتش گفته اند که خمپاره ها از یک پایگاه نظامی شلیک شده اند و بررسی درباره علت این حادثه آغاز شده است. همزمان اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در یک بیانیه تلویزیونی، به نیروهای امنیتی برای به دست گرفتن کنترل کامل امنیت کشور تبریک گفت. او گفته «یا با هم به‌سوی ثبات می‌رویم یا هم با هم غرق می‌شویم.» هارون نجفی زاده گزارش می دهد.