هشدار فعالان مدنی افغانستان به دولت برای معرفی کابینه

حق نشر عکس .

شماری از اعضای جامعه مدنی در کابل هشدار داده اند که اگر حکومت وحدت ملی تا روز دوشنبه آینده کابینه جدید را به مجلس نمایندگان این کشور معرفی نکند، آنها مردم را به نافرمانی مدنی فراخوانده و به خیابان‌ها خواهند کشاند.

نزدیک به ۱۰۰ روز از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد اما رهبران این حکومت تا حال نتوانسته اند کابینه جدید را به مجلس نمایندگان معرفی کنند.

در نشست خبری نهادهای مدنی و شهروندان افغانستان که روز جمعه در کابل برگزار شده بود، شماری از اعضای جامعه مدنی همچنین هشدار داده اند که اگر معرفی کابینه از این بیشتر به تاخیر بیافتد، آنها کابینه نمادین خود را به مجلس نمایندگان معرفی خواهند کرد.

زهرا سپهر، یکی از اعضای جامعه مدنی گفت: متاسفانه تاثیرات این مشکل بیشتر از اینکه دامن‌گیر خود این افراد شود، دامن‌گیر جامعه افغانستان شده است و شهروندان افغانستان را تحت تاثیر خودش قرار داده است.

خانم سپهر افزود: اگر در صد روز نتوانستیم حکومت خوب داشته باشیم، در پنج سال آینده هم نخواهیم داشت.

به نظر خانم سپهر، "خاموشی" رسانه‌ها و جامعه مدنی شاید به ناکامی حکومت در معرفی کابینه کمک کرده است.

تا حال چندین بار رهبران حکومت وحدت ملی برای معرفی کابینه به مجلس نمایندگان تاریخ‌های متعددی ارائه کردند ولی هنوز موفق به معرفی کابینه نشدند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان هنگام برگزاری مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری، ۴۵ روز برای معرفی کابینه جدید مهلت خواسته بود اما حالا نزدیک به ۱۰۰ روز از آغاز به کار حکومت وحدت ملی می‌شود، هنوز کابینه تشکیل نشده است.