پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با نویسنده "صدای پای شکستن"

یکی از رویدادهای انتشاراتی در ماه‌های اخیر، انتشار رمانی از یزدان‌هدیه ولی (صاعقه) با نام "صدای پای شکستن" بود. این نویسنده ۳۴ ساله در هفده سال گذشته مقیم امریکا بوده اما توانسته رابطه خود با زبان مادری را مستحکم نگاه دارد. او در رشته کامپیوتر تحصیل کرده است. "صدای پای شکستن" رمانی است که روزنه‌ای به دنیای درون زن باز می‌کند. از سرنوشت زنی می‌گوید که بهترین استفاده‌ها را از بدترین موقعیت‌ها می کند. در این کتاب، فرهنگی به نقد کشیده شده که باعث سیه‌روزی زنان می‌شود و نویسنده برخلاف معمول، مردان را مقصر نمی‌شمارد. کتاب در ۴۲۸ صفحه از سوی انتشارات تاک در کابل چاپ شده است. شهباز ایرج با نویسنده رمان گفتگو کرده است.